Ośrodek Psychoterapii
i Rozwoju progress

Jesteśmy zespołem specjalistów praktykujących różne formy psychoterapii i wsparcia człowieka w jego PROGRESIE, czyli rozwoju osobistym. Towarzyszymy ludziom w procesie zmiany. Dostosowujemy metody terapii do konkretnej osoby - z poszanowaniem niepowtarzalności historii jej życia, możliwości, które posiada, indywidualnego tempa pracy i gotowości do zmiany. Kierujemy się zasadami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa. Korzystamy z aktualnych standardów diagnostycznych, a także regularnie poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje terapeutyczne.

Zajmujemy się również działalnością edukacyjną i szkoleniową. Od 2015 roku prowadzimy Szkołę Trenerów Progress, której celem jest rozwój umiejętności pracy edukacyjnej z grupami. Nasza Szkoła umożliwia ubieganie się o rekomendacje trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo realizujemy szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji psychospołecznych.

OFERTA

W Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS prowadzimy kompleksową pomoc osobom doświadczającym różnego rodzaju problemów, które blokują ich optymalny rozwój.

Kadrę Ośrodka tworzą psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy i pedagodzy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej i grupowej psychoterapii oraz specjalistycznych konsultacji.

W Ośrodku realizujemy następujące formy pomocy:

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna – dzieci, młodzieży i dorosłych

Psychoterapia pary, małżeństwa, rodziny

Psychoterapia grupowa

KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja i terapia pedagogiczna

COACHING

WARSZTATY

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Trening interpersonalny

Grupa socjoterapeutyczna

Warsztaty tematyczne np. trening asertywności

Prowadzimy również psychoterapię online

1

ZDALNE WSPARCIE

W Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS prowadzimy poradnictwo i terapię w formie zdalnej za pośrednictwem Internetu lub kontaktu telefonicznego. Ta opcja jest skierowana do tych z Państwa, którzy mają utrudnioną możliwość korzystania z pomocy w formie bezpośredniej. 

2

FORMA I CZĘSTOTLIWOŚĆ

Forma i częstotliwość sesji jest ustalana indywidualnie pomiędzy klientem a psychologiem. Podczas takiej terapii istnieje również możliwość spotkań w formie bezpośredniej.

3

Bezpieczeństwo

W trakcie podejmowania decyzji dotyczącej korzystania z pomocy w formie online ważne jest, żebyście Państwo zadbali o swoje bezpieczeństwo w trakcie sesji terapeutycznych. Istotne jest przebywanie w przestrzeni, która zapewni Państwu dyskrecję.

I'll show you how

Zadzwoń do nas jeśli chcesz dowiedzieć się więcej


Na czym polega i jak wygląda psychoterapia?

METODA LECZENIA

Psychoterapia jest metodą leczenia opartego o relację terapeutyczną.

relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna to relacja między dwoma ekspertami: terapeutą, który jest ekspertem w zakresie wiedzy i profesjonalnych kompetencji terapeutycznych oraz osobą, która jest ekspertem od swojego życia i doświadczanych w nim trudności.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Psychoterapię poprzedza zazwyczaj konsultacja psychologiczna (minimum 2 spotkania), umożliwiająca orientację w zakresie problemu, wstępną diagnozę oraz podjęcie decyzji o dalszej współpracy.

Regularne spotkania

Psychoterapię tworzą regularne sesje (zazwyczaj raz w tygodniu), podczas których osoba doświadczająca trudności w bezpiecznej, akceptującej atmosferze spotkania, ma szansę przyjrzeć się bliżej sobie i, we współpracy z terapeutą, wprowadzać pożądane zmiany do swojego życia.

CZAS TRWANIA

 • Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy od osoby, jej problemu, gotowości do zmiany itp. Zwykle trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Specjaliści ośrodka progress

8

ewa kalińska-grądziel

psycholog, psychoterapeuta

10

adriana kucmin

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

avatar

lek. med. monika lipert

psychiatra

9

Daria MakoChoń-Gziut

pedagog, socjoterapeuta

Projekt bez tytułu

Róża Otręba

psycholog, psychoterapeuta

1

dr elżbieta talik

psycholog, psychoterapeuta

2

dr wiesław talik

psycholog, coach, doradca kariery

6

dr Jolanta Tomczuk-Wasilewska

psycholog, PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE SZKOLENIA

7

dr IWONA ULFIK-JAWORSKA

psycholog, psychoterapeuta

Projekt bez tytułu (5)

Anna Radziwiłko

psycholog, psychoterapeuta

5

dr michał wiechetek

psycholog, PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE SZKOLENIA

PSYCHOLOG

klaudia haponiuk

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, trenerem I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obroniłam pracę magisterską na temat phubbingu oraz uzależnień technologicznych wśród nastolatków.

Pracuję jako psycholog w przedszkolu – prowadzę zajęcia psychoedukacyjne oraz zajmuję się dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Prowadzę także warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne w szkołach podstawowych i średnich z zakresu profilaktyki uzależnień oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie. Dodatkowo współpracuję z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie organizuję spotkania grup samopomocowych oraz realizuję poradnictwo psychologiczne dla osób znajdujących się skomplikowanych sytuacjach życiowych.

Prowadzę interwencję kryzysową i wsparcie psychologiczne z osobami dorosłymi, które:

 • doświadczają trudności emocjonalnych
 • doświadczają kryzysów emocjonalnych po stracie bliskiej osoby
 • doświadczają kryzysów emocjonalnych po utracie pracy
 • doświadczają przedłużającego się stresu
 • stają przed wyborem trudnej decyzji

Oraz z nastolatkami, którzy: 

 • doświadczają trudności emocjonalnych
 • doświadczają trudności w relacjach.
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

EWA KALIŃSKA-GRĄDZIEL

Jestem psychologiem i psychoterapeutą (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz trenerem I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr I 286 i 493). Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii INTRA w Warszawie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkołę Analizy Transakcyjnej oraz liczne szkolenia dotyczące pomocy dzieciom i młodzieży. Od kilkunastu lat zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuję z klientami indywidualnymi, parami i rodzinami. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Współpracuję jako psychoterapeuta z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie oraz Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Pracuję również z grupami, prowadząc terapię grupową oraz treningi interpersonalne. Jestem trenerem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Moją pasją jest edukacja. Jestem współzałożycielką Szkoły Trenerów PROGRESS w Lublinie.

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracuję z osobami doświadczającymi:

 • nagłych kryzysów życiowych
 • chronicznego stresu i napięcia
 • stanów depresyjnych, myśli samobójczych, samookaleczeń
 • trudności emocjonalnych: obniżonego nastroju, lęków, ataków paniki
 • problemów psychosomatycznych, cierpiących na bóle fizyczne nie mające uzasadnienia medycznego
 • powtarzających się trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • problemów w bliskich związkach oraz trudności wychowawczych z dziećmi
 • objawów stresu pourazowego i traumy
 • zmagającymi się z syndromem DDA
 • przemocy w rodzinie i innych form pokrzywdzenia przestępstwem.
PSYCHOLOG/ w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Adriana kucmin

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz psychoterapeutką poznawczo – behawioralną w trakcie certyfikacji (Uniwersytet SWPS). Ukończyłam kursy I i II oraz liczne szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR i LETSR). Posiadam uprawnienia mediatora sądowego (dwustopniowe kształcenie w ramach Krajowego Centrum Mediacji).

Od 4 lat pracuje w obszarze pomocowym w ramach Centrów Pomocy Interdyscyplinarnej oraz Centrum Wsparcia Rodzin Stowarzyszenia BONA FIDES. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej i szkoleniowej w obszarze doskonalenia kompetencji psychospołecznych kadr biznesu (przygotowanie w tym kierunku odebrałam m.in. w podyplomowym Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej Instytutu Zdrowia PTP, Szkole Trenerów Biznesu Moderator z Wrocławia, Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu oraz Szkole Coachingu Menedżerskiego Moderator). W swojej pracy koncentruję się na wyznaczonych celach, chętnie sięgam po analizę zasobów klienta. W pracy psychoterapeutycznej korzystam z uznanych protokołów terapii poznawczo – behawioralnej, a także wybranych metod Dialektycznej Terapii Behawioralnej, Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (tzw. trzecia fala CBT).

Jestem zrzeszona w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Podlegam stałej superwizji.

W pracy terapeutycznej specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych i młodzieży. Pracuję z osobami doświadczającymi:

 • kryzysów i dużych zmian życiowych (zmiana stanowiska lub utrata pracy, przeprowadzka, zmiana struktury rodziny),
 • trudności w relacjach interpersonalnych (pokrzywdzenie przemocą, mobbing, doświadczenie działania stresu specyficznego dla organizacji korporacyjnych, niekontrolowane wyrażanie złości),
 • trudności w budowaniu relacji partnerskiej (terapia par),
 • trudności emocjonalnych (obniżony nastrój, zdiagnozowana depresja lub dystymia, ChAD lub cyklotymia),
 • zaburzeń lękowych (zaburzenia nerwicowe).
psychiatra

lek. med. monika lipert

Jestem lekarzem psychiatrą. Ukończyłam studia psychologiczne oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Odbyłam dwuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii.  Posiadam certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Specjalizuję się w leczeniu osób po 18 roku życia.

pedagog, socjoterapeuta

Daria MakoChoń-Gziut

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoły Trenerów PROGRESS oraz Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.

Pracuję w lubelskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako pedagog, zajmując się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych.

W swojej pracy specjalizuje się w poradnictwie indywidualnym oraz grupowym. Pracuję z:

 • rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci z specyficznymi trudnościami w nauce;
 • rodzicami i opiekunami prawnymi mającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze;
 • dziećmi z specyficznymi trudnościami w nauce;
 • dziećmi z trudnościami w nawiązywaniu relacji;
 • dziećmi z trudnościami emocjonalnymi.
psycholog, psychoterapeuta

róża otręba

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna oraz Podyplomowego Kursu Psychoterapii realizowanego w ramach Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam kurs socjoterapii. szkolenie I stopnia z zakresu psychodramy (Polski Instytut Psychodramy) oraz Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Jestem trenerką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Od 2007 roku prowadzę poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. 

Poza psychoterapią zajmuję się zawodowo fotografią portretową i reportażową. Kliknij aby zobaczyć więcej.

Pracuję psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi, które:

 • doświadczają zaburzeń nerwicowych, depresji oraz zaburzeń psychosomatycznych,
 • doświadczyły w swoim życiu wydarzeń traumatycznych i czują potrzebę przepracowania wydarzeń urazowych,
 • doświadczyły w swoim dzieciństwie lub w dorosłym życiu pokrzywdzenia przestępstwem,
 • doświadczają kryzysów życiowych,
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • doświadczają nadmiernego napięcia, wewnętrznego cierpienia i chcą iść w kierunku poprawy jakości własnego życia.

Wspólnie z osobami doświadczającymi trudności i kryzysów wychowawczych w relacji z dziećmi i młodzieżą poszukuję nowego spojrzenia i rozwiązania tych trudności.

psycholog, psychoterapeuta

dr Elżbieta Talik

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i psychoterapeutą. Ukończyłam atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4,5 – letni kurs psychoterapii, integrujący różne podejścia terapeutyczne z dominującym ujęciem psychodynamicznym i systemowym. Ukończyłam I stopień szkolenia w zakresie psychodramy.  Posiadam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii i pracuję także jako nauczyciel akademicki w Katedrze Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii KUL. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracowałam jako terapeuta w Gabinecie Psychologicznym przy Poradni Zdrowia KUL. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, a także konsultacje psychologiczne i poradnictwo dla dzieci i młodzieży. Towarzyszę osobom życia konsekrowanego w różnych etapach formacji. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oferuję swoją pomoc osobom, które:

 • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem;
 • doświadczają kryzysów i trudnych sytuacji życiowych;
 • cierpią na zaburzenia lękowe, depresyjne i inne problemy psychiczne;
 • przeżywają żałobę (również prenatalną);
 • borykają się z problemem alkoholowym w rodzinie;
 • wielokrotnie powracają do destrukcyjnych schematów funkcjonowania;
 • doświadczają poczucia osamotnienia, niezrozumienia w rodzinie, wspólnocie zakonnej;
 • mają obniżoną samoocenę i poczucie własnej wartości;
 • poszukują odpowiedzi na pytania o sens życia.
psycholog, coach, doradca kariery

dr wiesław Talik

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, coachem w trakcie certyfikacji ICF, rekomendowanym trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr II/501), doradcą kariery, certyfikowanym mentorem biznesu, Partnerem Zarządzającym w firmie PROGRESS. Ukończyłem: Szkołę Coachów MERITUM, akredytowaną przez International Coach Federation (ICF) na poziomie ACSTH, Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Szkołę Trenerów Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.

Posiadam ponad 13-letnie doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szkoleniowych i badawczych oraz projektów wsparcia dla przedsiębiorstw, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję z menadżerami, pracownikami przedsiębiorstw oraz uczniami, wspierając ich w rozwoju osobistym i zawodowym.

 

Zapraszam na sesje:

 • coachingu indywidualnego (executive, business, life coaching)
 • doradztwa zawodowego i doradztwa kariery.
psycholog/ w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym

dr Jolanta Tomczuk-Wasilewska

Jestem psychologiem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyłam także szereg szkoleń z zakresu poradnictwa i psychoterapii.  Jestem w trakcie 4,5-rocznego szkolenia z psychoterapii ukierunkowanego na uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty, prowadzonego przez Laboratorium Cogito Sp. z o.o. w Krakowie.  Podstawowym kierunkiem mojego kształcenia jest orientacja psychodynamiczna i systemowa. Szkolę się również w zakresie technik poznawczo-behawioralnych, narracyjnych i podejścia humanistycznego. Interesuję się pozytywnymi zasobami osobowości, szczególnie poczuciem humoru, aktywnością artystyczną, empatią.

Pracowałam jako psycholog i terapeuta na Oddziale Nerwic Dzieci i Młodzieży oraz Oddziale Podwójnych Diagnoz, a także w gabinecie psychologicznym przy Poradni Zdrowia KUL. Jestem zatrudniona w Pracowni Psychologii Pracy. Posiadam doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dla potrzeb klinicznych, doradztwa i zdolności zawodowej. W pracy terapeutycznej specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii krótko- i długoterminowej indywidualnej oraz poradnictwie rodzinnym.

 

 Oferuję pomoc w zakresie:

 • wspierania rozwoju osobowości i samoświadomości,
 • pracy nad zwiększeniem niezależności i poczucia własnej wartości,
 • trudności decyzyjnych i przewartościowania priorytetów życiowych,
 • trudności emocjonalnych związanych z nasileniem lęku i obniżeniem nastroju,
 • różnych dolegliwości bez wyraźnej przyczyny,
 • trudności w kontaktach z ludźmi,
 • doświadczania problemów w związkach i w małżeństwie,
 • przeżywania straty i żałoby,
 • trudności wychowawczych.
psycholog, PSYCHOTERAPEUTA

dr iwona ulfik-jaworska

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.  Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie „Podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; I stopień „Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach”, szkolenie z Analizy Transakcyjnej. Obecnie jestem w trakcie 4,5-letniego szkolenia z psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Na co dzień współpracuję z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, gdzie pomagam osobom pokrzywdzonym przemocą. Moja praca podlega stałej superwizji. Jestem również trenerem – ukończyłam Szkołę Trenerów PROGRESS. Od wielu lat prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych oraz umiejętności budowania więzi w relacjach małżeńskich i partnerskich. Jestem także autorką publikacji z zakresu psychologii mediów oraz psychologii wychowawczej. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także par oraz rodzin. 

Pomagam osobom, które:

 • czują się przytłoczone i zestresowane lub doświadczają trudnych, kryzysowych sytuacji (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy), 
 • mają poczucie, że problemy ich przerastają albo ich sytuacja jest bez wyjścia, 
 • cierpią z powodu objawów, które nie mają uzasadnienia medycznego i mogą być związane z przeżywaniem nadmiernego stresu albo z zaburzeniami lękowymi czy też depresyjnymi,
 • chcą udoskonalać swoje relacje z innymi (np. partnerskie, małżeńskie)
 • chcą poprawić swoje relacje z dziećmi i/lub zmagają się z trudnościami wychowawczymi,  
 • nie wiedzą, jak poradzić sobie z nadmiernym korzystaniem z mediów elektronicznych (u samych siebie i/lub u dzieci)
 • mają wrażenie, że tkwią w toksycznym związku z którego nie potrafią się wyzwolić,
 • przeżywają silne uczucia, takie jak złość, smutek, przygnębienie, lęk, poczucie winy,
 • mają problem z wyrażaniem swoich emocji i potrzeb w sposób konstruktywny i dojrzały
 • chcą pokonać nieśmiałość, zwiększyć pewność siebie oraz asertywność;
 • chcą zmiany w  swoim życiu, ale nie wiedzą jak jej dokonać albo wydaje się ona niemożliwa,
 • pragną pogłębić samoświadomość i zwiększyć swoją skuteczność w różnych obszarach życia;
 • mają problemy z nawykami, które niszczą ich życie.
psycholog

anna radziwiłko

Jestem psychologiem (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz trenerem kompetencji społecznych, specjalistą ds. rodziny i profilaktykiem. Ukończyłam kurs I Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (LETSR), Dialog motywujący. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z edukacją, prowadzę konsultacje psychologiczne i poradnictwo dla dzieci i młodzieży również w zakresie profilaktyki uzależnień. Ukończyłam Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny oraz dwu i półroczne szkolenie w zakresie Systemowego rozumienia rodziny, podejście systemowego w terapii rodzin. Jestem certyfikowanym trenerem w ramach programu „Chronimy Dzieci”. 

Pracuję z osobami poszukującymi wsparcia w:

 • w przeżywaniu kryzysów i zmian życiowych 
 • doświadczanym stresie i napięciu
 • budowaniu w relacji z innymi ludźmi
 • poprawie relacji w związku, z dziećmi
 • poszukiwaniu adekwatnej samooceny i rozwoju osobistym
 • sytuacjach konfliktowych i w trudnościach decyzyjnych
 • trudnościach edukacyjnych
psycholog/ w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

dr michał wiechetek

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwentem studiów magisterskich z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doradcą zawodowym i trenerem. Aktualnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującym do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Jako pracownik naukowy prowadzę zajęcia oraz badania w Instytucie Psychologii KUL.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy jako psycholog w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie i Pilawie. Przeprowadziłem kilkaset godzin szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności społecznych oraz ponad 2 tysiące godzin indywidualnego doradztwa zawodowego.  Moją pasją jest analizowanie i rozwiązywanie problemów.

W pracy psychologicznej specjalizuje się w prowadzeniu poradnictwa oraz działań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby, które:

 • zmagają się z kryzysami życiowymi;
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem;
 • doświadczają przemocy;
 • są narażone na duże obciążenia emocjonalne związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych;
 • stoją przed podjęciem ważnych dla siebie decyzji zarówno w obszarze osobistym, jak i zawodowym;
 • chcą zwiększyć poziom swoich kompetencji społecznych oraz umiejętności intrapersonalnych;
 • chcę wybrać, zaplanować lub zreorganizować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.

WSPARCIE GRUPOWE

Obecnie prowadzimy nabór na następujące grupowe formy wsparcia i rozwoju;


ZAPISY

SzkołA dla Rodziców i Wychowawców

ZAPISY

kurs ONLINE: WYSTARCZAJĄCO DOBRY RODZIc

ZAPISY

TRENING INTERPERSONALNY

zapisy

SZKOŁA TRENERÓW PROGRESS

CENNIK

 • Psychoterapia indywidualna (50 min) 140 zł
 • Konsultacja psychologiczna (50 min) 140 zł
 • Psychoterapia par i rodzin od 180 zł

  180 zł (50 min.) – z udziałem jednego terapeuty
  220 zł (90 min) – z udziałem jednego terapeuty
  300 zł (50 min.) – z udziałem dwóch terapeutów
  350 zł (90 min.) – z udziałem dwóch terapeutów

 • Konsultacje par i rodzin od 180 zł

  180 zł (50 min.) – z udziałem jednego terapeuty
  220 zł (90 min) – z udziałem jednego terapeuty
  300 zł (50 min.) – z udziałem dwóch terapeutów
  350 zł (90 min.) – z udziałem dwóch terapeutów

 • Konsultacja psychiatryczna 200 zł
 • Coaching 300 zł
 • Konsultacja z pedagogiem
  / terapia pedagogiczna
  (50 min.)
  120 zł
 • Psychoterapia grupowa 400 zł

  (za miesiąc – 4 spotkania trwające po 3 godz.)

 • Konsultacja z psychoterapeutą przed przyjęciem do grupy terapeutycznej 120 zł
 • Warsztat
  terapeutyczno-edukacyjny
  od 300 zł

  300 zł – warsztat 8 godzinny 500 zł – warsztat 16 godzinny

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców 690 zł

  40 godzinny warsztat

 • Trening interpersonalny 1399 zł

  Trening jest prowadzony przez trenerów II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/ psychoterapeutów.

 • Grupa socjoterapeutyczna
  dla dzieci / młodzieży
  200 zł

  (za miesiąc – 4 spotkania trwające 3 po godz.)

 • Szkoła Trenerów PROGRESS 8000 zł

rabat 15% z kartą dużej rodziny

Z wielką satysfakcją i odpowiedzialnością aktywnie angażujemy się w działania o charakterze społecznym. Idea biznesu społecznie odpowiedzialnego jest nam bardzo bliska. Wspieramy różne inicjatywy oraz fundacje i stowarzyszenia.
Posiadaczom Karty Dużej Rodziny oferujemy 15% zniżki na nasze usługi terapeutyczne.

DANE KONTAKTOWE

Social Media

dane kontaktowe

Adres

ul. Kiwerskiego 5/8 20-240 Lublin

telefon

+48 736 855 270

Email

kontakt@psychoterapia-lublin.info

wyślij wiadomość